USŁUGI DODATKOWE:

  • opracowywanie i wydruk dyplomów w formie graficznej uzgodnionej z Organizatorem
  • opracowywanie kolorowych tablic na wozy towarzyszące
  • samoprzylepne numery etapowe na wozy techniczne
  • kolorowe identyfikatory obsługi wyścigu oraz osób towarzyszących