MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

 • przygotowania wydruków list i komunikatów w ciągu max. 15 minut od uzyskania danych
 • czytelne wydruki oraz opracowanie graficzne łącznie z logo sponsorów
 • wydruk dodatkowych trzech egzemplarzy w kolorze dla sponsorów i władz
 • wydruk dodatkowych materiałów ułatwiających pracę Komisji Sędziowskiej:
  • wydruk przydzielonych numerów startowych dla ekip
  • wydruk wprowadzonych danych umożliwiającą bieżącą ich weryfikację
  • wykaz zgłoszonych wozów technicznych
  • kartki do losowania kolejności jazdy w kolumnie
  • kontrolka wydawania komunikatów
  • listy startowe do podpisu oraz skrócone listy startowe na etap z aktualną różnicą czasów
  • kartoteki do jazdy na czas
  • kontrolki aktualnych numerów startowych do ustalenia kwalifikacji
  • wydruki do szybkiego ustalenia wyników po przyjeździe zawodników na metę
 • tłumaczenie komunikatów Komisji Sędziowskiej oraz Organizatora na język angielski
 • w kryterium i jeździe na czas możliwa emisja aktualnych wyników na dodatkowym monitorze do współpracy ze spikerem wyścigu
 • opracowanie wyników w formie umożliwiającej publikację w internecie
 • rozsyłanie komunikatów pocztą elektroniczną do UCI, PZKol oraz mediów wskazanych przez Organizatora